BoesCoolFit 2016

Geplaatst op: 24 september 2015
24 sep.
BoesCoolFit 2016

Beste sportaanbieder,

Wij zijn weer van start gegaan met de voorbereidingen van een nieuw, hopelijk succesvol BoesCoolFit seizoen!
De Stichting BoesCoolFit organiseert in samenwerking met de sportaanbieders en het basisonderwijs in Oldenzaal een naschools sportkennismakingsprogramma voor kinderen uit de groepen 1 t/m 8.

Terugblik 2014-2015

Het schooljaar 2014-2015 is opnieuw een jaar geweest van de benodigde doorontwikkelingen voor de Stichting BoesCoolFit. De realisatie van een tweede buurtbeweegcoach vanaf het schooljaar 2015-2016, onderzoeken door twee stagiaires met geweldige resultaten en samenwerkingsverbanden met de Voedingsschool en O-kids uit Oldenzaal. Ook aan de organisatie van het naschoolse sportkennismakingsprogramma is veel bijgeschaafd, voornamelijk op het gebied van de digitalisering door de lancering van onze nieuwe website tijdens het BoesCoolFit-café 2015. Het aantal deelnemers aan het naschools sportkennismakingsprogramma is gegroeid naar 850 kinderen (totaal aanbod van 76 cursussen) bij 37 verschillende sportaanbieders! Het BoesCoolFit-seizoen 2015 wordt op zondag 22 november 2015 groots afgesloten in het Heracles Stadion in Almelo. Elk jaar maken wij een flinke stap voorwaarts, maar het kan altijd beter. Daarnaast zijn wij erg blij dat elk jaar nieuwe sportaanbieders zich melden om één of meerdere sportkennismakingscursussen te verzorgen.

Aanmeldprocedure sportaanbieders

Net als in het afgelopen schooljaar bieden wij u als sportaanbieder weer de mogelijkheid om één of meerdere sportkennismakingscursussen te organiseren voor kinderen uit de groepen 1 t/m 8. Het aanbod dient te bestaan uit een korte cursus van maximaal vier kennismakingslessen in de periode 7 maart t/m 30 november 2016. U krijgt op deze wijze de gelegenheid om binnen de doelstellingen van het project leden te werven en kinderen kennis te laten maken met uw tak van sport en de vereniging.

Inschrijfprocedure kinderen

Inschrijven voor een sportkennismakingscursussen kan vanaf maandag 25 januari 2016 (week 4). Op deze dag ontvangen alle scholen de flyers voor het naschoolse sportkennismakingsprogramma. Inschrijven voor de cursussen kan alleen via www.boescoolfit.nl. De inschrijving zal rechtstreeks naar het opgegeven e-mailadres van de sportaanbieder worden verzonden. De cursuskosten a € 5,- moet het kind meenemen en betalen aan de sportaanbieder op de eerste cursusdag.

Aanmeldformulier

Op het aanmeldingsformulier in de bijlage kunt u aangeven of u deel wilt nemen aan het naschoolse sportkennismakingsprogramma van BoesCoolFit. De door u aangeleverde gegevens worden geplaatst op de website http://www.boescoolfit.nl. Wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en uiterlijk woensdag 18 november 2015 te retourneren.

Gezien het enthousiasme waarmee ook het afgelopen schooljaar aan de sportkennismakingscursussen is gewerkt, zowel vanuit collega-sportaanbieders als vanuit het onderwijs, hopen wij ook dit jaar uw inschrijving tegemoet te zien

Vragen of meer informatie

Wij hopen dat u hiermee voldoende informatie heeft ontvangen over de werkwijze rondom de aanmeldprocedure van het naschoolse sportkenismakingsprogramma van BoesCoolFit. Voor meer vragen of informatie kunt u contact opnemen met Bennie Nordkamp via info@boescoolfit.nl of 06-44880087.

Downloads

Brief sportaanbieders
Inschrijfformulier BoesCoolFit 2016
Planning

Met vriendelijke groet,
Bestuur BoesCoolFit