Meer dan 1000 aanmeldingen

Geplaatst op: 11 maart 2016
11 mrt.
Meer dan 1000 aanmeldingen

11 maart 2016, de 1000e aanmelding voor een buitenschoolse sportkennismakingscursus is een feit. Tijdens ons 1e BoesCoolFit-cafe in 2013 sprak het bestuur van BCF de wens uit om meer dan 1000 kinderen te enthousiasmeren zich in te schrijven voor een cursus. Voornaamste doelgroep is middenbouw van de basisscholen uit Oldenzaal (groepen 3 t/m 6). Maar natuurlijk zijn er ook veel cursussen voor de groepen 7 en 8. Een groot aantal nieuwe cursussen is dit jaar een toegevoegde waarde gebleken. O.a. het Paardrijden en Belevings/bewegingsspel in de natuur.

De 1000e inschrijving kan binnenkort een presentje verwachten van het bestuur. Maar dat houden we nog even geheim.