Nieuwe buurtbeweegcoach BoesCoolFit

Geplaatst op: 9 oktober 2018
9 okt.
Nieuwe buurtbeweegcoach BoesCoolFit

Doortje Grunder-Bleeker is per 1 oktober 2018 aan het werk voor BoesCoolFit en de Nutsschool. 1,5 dag geeft ze les op de Nutsschool als vakleerkracht LO en 2 dagen werkt ze voor BoesCoolFit als coördinator van alle BCF activiteiten. Doortje heeft als vakleerkracht LO al veel ervaring opgedaan in het speciaal onderwijs. Ze is te bereiken op doortje@boescoolfit.nl en info@boescoolfit.nl. We wensen Doortje een fijne tijd toe bij BCF.

Doortje is de opvolgster van Mark van Penderen die bijna 2 jaar lang uitstekend werk heeft verricht voor BoesCoolFit. Ook Tomas Elbersen heeft BCF verlaten vanwege een andere baan. We danken Tomas en Mark voor bewezen diensten. 

Zoals eerder al aangegeven blijft Jelle Heutink wel voor 2 dagen in dienst van BoesCoolFit. Met name om het bewegingsonderwijs op de basisscholen te ondersteunen. 

Hij is te bereiken op het volgende adres; Jelle@boescoolfit.nl

Daarnaast is er vanaf dit jaar op elke basisschool een vakleerkracht bewegingsonderwijs aan het werk. Daar is BCF heel blij mee. We hopen op een fijne samenwerking.