't Löp mooi met de döp

Geplaatst op: 15 november 2017
15 nov.
't Löp mooi met de döp

Het Twents Carmel College, locatie Potskampstraat spaart kunststof doppen en kroonkurken. Goede doelen; Opleiding geleidehond respectievelijk BoesCoolFit. In het schooljaar 2016-2017 bracht dat voor de geleidehond 260,- euro op en voor het doel van dat jaar, de verjaardagbox, 593,20 euro. Dat jaar zijn er ruim 500.000 doppen ingezameld, goed voor een 'zilveren dop'.

Dit schooljaar is BoesCoolFit het goede doel. Inmiddels zitten we medio november al op 1.000.000 doppen en 255,- euro voor BoesCoolfit. mede omdat familie Linders, waar de kroonkurken worden afgeleverd, de opbrengst aanvulde met 75,- euro.

Het aantal van 1 miljoen kurken was aanleiding voor initiatiefnemer Henk Winkelhuis om de 'gouden kroonkurk' te overhandigen aan BoesCoolFit voorzitter Bennie Nordkamp.

Deze handeling werd verricht door de burgermeester van Oldenzaal Theo Schouten.

'Het goede doel'; BoesCoolFit zet de opbrengst om in ' droge sneeuwballen', gemaakt van restafval voor kussens, die gebruikt kunnen worden in de bewegingslessen van alle basisscholen in Oldenzaal. De eerste scholen hebben inmiddels al een tas met 30 sneeuwballen ontvangen.

We kunnen spreken van een win-win situatie wat deze actie betreft want het brengt een mooi 'sneeuwbaleffect' op gang;

- Mooie opbrengst voor goede doelen

- Doppen en kurken worden hergebruikt

- afvalstoffen worden weer gebruiksartikelen; sneeuwballen

- 'verbinding en ontmoeting'; gerealiseerd door alle inzamelaars

- Bevordering milieubewustzijn voor jong en oud