Sherborne bewegingsspel voor de klas

Sherborne bewegingsspel voor de klas

Tijdens de spelgroep worden de kinderen uitgedaagd om vanuit zelfbewust

zijn zoveel mogelijk in eigen kracht te komen. Wij maken gebruik van het
gevoel voor eigen ruimte en ruimte voor anderen. Hierbij leren kinderen
rekening houden met elkaar. Wij maken gebruik van verschil in kracht om te
leren omgaan met weerstand krijgen en geven. Wij leren elkaars grenzen
kennen door voor elkaar te zorgen en te ontspannen. Het groepsproces wordt
positief gestimuleerd door kinderen in de basis te versterken.

Op ieder moment kan er een traject gestart worden. Dit kan aan het begin
van het schooljaar om het groepsproces positief te beïnvloeden.

En in de loop van het schooljaar kunnen processen ontstaan binnen school of
in een groep door b.v. veranderingen groepssamenstelling, verandering leer-
kracht, pesten, uitsluiting, problemen in de omgang met elkaar. “

Kennismakingscursussen

Er zijn momenteel geen kennismakingscursussen voor Sherborne bewegingsspel voor de klas.

Vervolgcursussen

Er zijn momenteel geen vervolgcursussen voor Sherborne bewegingsspel voor de klas.
Stichting BoesCoolFit
Landrebenlaan 30
7573 AZ Oldenzaal